technologia

Zasada działania grzania indukcyjnego

Grzanie indukcyjne jest procesem wzrostu temperatury w detalu o właściwościach elektromagnetycznych umieszczonego w zmiennym polu elektromagnetycznym.

Zasada grzania indukcyjnego jest podobna do działania transformatora.

Cewka (wzbudnik) staje się uzwojeniem pierwotnym i okrąża detal, który ma być rozgrzewany.
Detal jest uzwojeniem wtórnym, zbudowanym z pojedynczej cewki o krótkim obwodzie.

technologia

Zasilane prądem przemiennym uzwojenie pierwotne (wzbudnik) wytwarza pole magnetyczne, które wzbudza prąd zmienny (prądy wirowe) w detalu.
Przepływ prądów wirowych powoduje grzanie detalu (efekt Joule’a).

Głębokość przepływu prądów wirowych w detalu i w konsekwencji dystrybucja ciepła zależy od częstotliwości prądu we wzbudniku i właściwości elektromagnetycznych materiału (przenikalność magnetyczna i rezystywność).

Grzanie indukcyjne w porównaniu z innymi tradycyjnymi systemami grzania (piece gazowe lub elektryczne) posiada następujące zalety: szybkie rozgrzewanie do wysokiej temperatury, dokładność grzania, grzanie w wymaganym momencie (bez zwłoki czasowej na rozgrzewanie), oszczędność miejsca itd.