Produkty

System chłodzenia

Systemy GSC do chłodzenia komponentów elektrycznych

Nieprawidłowe chłodzenie elementów elektrycznych jest częstą przyczyną uszkodzeń.
Systemy IVET GSC, projektowanie w odniesieniu do mocy maszyny i rodzaju procesu, są optymalnym rozwiązaniem dla właściwego chłodzenia komponentów elektrycznych maszyny.

Systemy GSC składają się zazwyczaj z:

 • Zbiornika ze stali nierdzewnej, z czujnikiem poziomu minimalnego.
 • Wymiennika ciepła woda / woda, ze stali nierdzewnej.
 • Głównej pompy chłodzącej, ze stali nierdzewnej.
 • Magnetycznych czujników przepływu, z ustawionym poziomem alarmowym.

W przypadku specjalnych wymagań istnieją dodatkowe komponenty, takie jak:

 • Automatyczne wyłączanie w celu zmniejszenia zużycia wody przemysłowej./li>
 • Automatyczny system zapobiegający zamarzaniu.
 • Automatyczny system antykondensacyjny.
 • Automatyczny system do wykrywania przewodności wody.
 • Dodatkowa pompa do zasilania cewki indukcyjnej pod wysokim ciśnieniem.

System CLT do fazy chłodzenia natryskiem

Nieprawidłowy natrysk, szczególnie w procesie hartowania, często powoduje brak dobrych wyników metalurgicznych.
Nieprawidłowa filtracja cieczy hartowniczej jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić poprawne działanie maszyny i stabilne wyniki procesu.

System IVET CLT, zaprojektowany odpowiednio do zasilania i rodzaju procesu, jest optymalnym rozwiązaniem dla odpowiedniego natrysku obrabianego przedmiotu.

System CLT składa się zwykle z:

 • Zbiornika ze stali nierdzewnej, z czujnikiem poziomu.
 • Pompy chłodzącej ze stali nierdzewnej.
 • Wymiennika ciepła woda / woda, z płytami ze stali nierdzewnej.
 • Pompy natrysku ze stali nierdzewnej.
 • Automatycznego systemu stabilizacji temperatury pracy.
 • Automatycznego systemu filtrowania.

W przypadku specjalnych wymagań istnieją dodatkowe komponenty, takie jak:

 • Dodatkowa sekcja filtrowania magnetycznego.
 • Automatyczny system podgrzewania, oparty na tygodniowym harmonogramie.
 • Automatyczny system odolejania.
 • Automatyczny system do wyboru typu mieszaniny hartowniczej (w przypadku dwóch lub więcej systemów CLT).
 • Automatyczne wyłączanie w celu zmniejszenia zużycia wody przemysłowej.