Produkty

Jednostki sterujące

Systemy sterowania i kontroli maszyn – oprogramowanie człowiek / maszyna (HMI)
Systemy sterowania procesami – oprogramowanie PLC

Mamy specjalny dział oprogramowania. (SD) do projektowania i opracowywania kompletnych systemów do sterowania maszyną oraz procesem. W szczególności oprogramowanie „przyjaznego dla użytkownika” interfejsu użytkownika / maszyny (HMI) w wersji SD, przydatne dla niedoświadczonego operatora, zapewniający zawsze bezpieczne warunki pracy maszyny.

Systemy sterowania i kontroli maszyn

Może składać się z:

  • PLC + Panel operatora, do prostych aplikacji.
  • Sterownik PLC + jednostka sterowania osi + komputer przemysłowy do bardziej skomplikowanych maszyn.
  • PLC + CNC, dla maszyny z określonymi funkcjami lub z interpolacją wieloosiową maszyną.

Oprogramowanie

  • Oprogramowanie PLC zawsze z komentarzami.
  • Interfejs człowiek / maszyna (HMI) z komputerem przemysłowym, opracowane z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania, działa w systemie operacyjnym Windows i dostosowany do właściwego typu maszyny.
  • Aplikacja w systemie CNC, użycie języka ISO.

Kontrola procesu

Systemy specjalne o różnych poziomach w odniesieniu do liczby kontrolowanych kanałów:

  • PODSTAWOWY = sterowanie energią grzania i regulacja przepływu prysznica.
  • ŚRODKOWY = regulacja energii grzania, częstotliwości oscylacyjnej, przepływ cieczy hartowniczej, temperatura cieczy hartowniczej.
  • ROZSZERZONY = regulacja energii grzania, częstotliwości oscylacyjnej, przepływ cieczy hartowniczej, temperatura cieczy hartowniczej, wykrywanie kolizji cewki.
  • KUSTOMIZOWANY = liczba kontrolek (kanałów) jest wybierana w odniesieniu do poziomu bezpieczeństwa procesu i produktu.

Identyfikowalność produkcji

Systemy sprzętowe i programowe, zintegrowane ze sterowaniem maszyną lub w odpowiedniej jednostki maszyny, do przechwytywania i rejestrowania wszystkich danych w postaci plików „raportów produkcyjnych”.